Uitvaartverzekering: Hoe wordt de hoogte van je premie bepaald?

Een uitvaartverzekering is bedoeld om (gedeeltelijk) de kosten van een uitvaart te kunnen bekostigen bij overlijden. Een andere benaming voor een uitvaartverzekering is een begrafenisverzekering. Deze verzekering zorgt er voor dat uw nabestaanden over voldoende financiële middelen kunnen beschikken om jouw uitvaart volledig te verzorgen. Echter kan de maandelijkse premie voor uitvaart- en begrafenisverzekering erg verschillen afhankelijk van een aantal factoren. Dit artikel legt uit hoe ieder van deze factoren van invloed zijn op de daadwerkelijke maandpremie voor de verzekering.

Leeftijd waarop je start met premie te betalen

De leeftijd waarop iemand start met het betalen van de maandelijkse premie voor een uitvaartverzekering is van grote invloed op de hoogte van het bedrag. De reden hiervoor is dat de jongere deelnemers naar verwachting voor een langere duur premie zullen blijven betalen en het daardoor over een langere periode kan worden uitgesmeerd.

Leeftijd tot wanneer je premie wil blijven betalen

Vanzelfsprekend maakt ook de leeftijd tot wanneer je stopt met het betalen van premie uit voor het maandelijkse bedrag. Iemand die aangeeft tot zijn 70e premie levensjaar te willen blijven betalen brengt namelijk naar verwachting langer premie in dan een verzekerde die slechts tot zijn 60e verjaardag wil blijven betalen. Samen met het moment waarop gestart wordt met het betalen van premie kan dit dus veel invloed hebben op de maandelijkse kosten voor de verzekering.

Hoogte van het verzekerd bedrag

De hoogte van de uitkering op het moment dat de verzekerde komt te overlijden is natuurlijk ook van grote invloed op het maandelijkse premie bedrag. Het is immers zo dat er significant minder bijdrage in premiegelden nodig is wanneer zich wil verzekeren voor een uitkering van 5.000 euro op het moment van overlijden of een van 15.000 euro.

Wijze van uitkering

Daarnaast maakt het ook nog uit of er gebruik gemaakt wordt van een uitkering in contant geld of van een vergoeding van de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart. In het eerste geval ontvangen de nabestaanden het verzekerde bedrag in contant geld waarmee ze de uitvaart kunnen betalen, terwijl de verzekering in het tweede geval de volledige kosten van de uitvaart vergoed met een maximum van het verzekerde bedrag. Dit komt omdat de verzekering altijd het totaal verzekerde bedrag dient te vergoeden wanneer er sprake is van een contante uitkering en de verwachte uitkering op deze wijze dus hoger is.

Op September 17, 2019