Belang van afscheid nemen

Goed afscheid nemen

Afscheid nemen tijdens een uitvaart kan heel persoonlijk ingevuld worden. Steeds meer mensen kiezen voor die vorm van afscheid nemen. Daar gaat wel een gedegen voorbereiding aan vooraf. Gelukkig is die tijd er vaak ook na een overlijden.

Mensen die een naderend eind voorzien, kunnen zich ook voor het overlijden verdiepen in de wijze van afscheid nemen. Op die manier kan je het afscheid ook vanuit het perspectief zien van de persoon die komt te overlijden. Zo zie je dat 'afscheid' nemen' een heel breed begrip is. Voor het overlijden kan je samen hele waardevolle gesprekken hebben. Zie het als een terugkijken, en bespreek daarin wat waardevol, mooi en wellicht pijnlijk is geweest. Dit geeft rust, voor iedereen.

Als er iemand overlijdt, komt er heel wat af op de naaste kring van betrokkenen. De nabestaanden voelen zich vaak overspoeld door emoties en praktische vragen.

Wat moet er allemaal gebeuren? Welke keuzes zijn er; welke wensen had de overledene en hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen en willen we zelf doen? Waar willen we hulp bij?

Je bepaalt zelf de gewenste begeleiding; wij brengen dat met jou in kaart en je krijgt van ons binnen 24 uur ook een bijbehorend kostenoverzicht.

Ook wanneer er voorafgaand aan het overlijden nog geen contact is geweest met ons Bieden wij rust en helderheid in het gewenste ritme om een goede laatste verzorging en uitvaart te realiseren. Je mag daarbij vertrouwen op onze ervaring en expertise èn vooral op het aansluiten bij wat in het moment gewenst en nodig is. Dat kan, want wij staat voor helderheid. Het is onze ervaring dat voor een door ons verzorgde uitvaart totaal tussen 8 en 12 duizend euro wordt uitgegeven. Als er een uitvaartverzekering is, is een deel daarvan verzekerd.

Op December 29, 2020