De kosten voor een uitvaart kunnen snel oplopen

De kosten voor een uitvaart kunnen snel oplopen en is volledig afhankelijk van de wensen van de overledene c.q. nabestaanden.

Een begrafenis of crematie, zonder bijzondere wensen, kost al snel meer dan Euro 5.000,- exclusief de kosten voor een grafmonument, grafrechten en eventueel een eigen graf. Bovendien zitten er verschillen in grafrechten per gemeente.

Het is dus van belang dat er nu al een schatting gemaakt wordt van de kosten, rekening houdend met eventuele bijzondere wensen en stijging van de uitvaartkosten richting de toekomst. Uitvaartkosten zijn de afgelopen 20 jaar jaarlijks met 4,5% gestegen. Een uitvaart die nu Euro 6.000,- kost, is uitgaande van 4% gemiddelde prijsstijging over 20 jaar al ruim Euro 13.000,- en over 30 jaar ruim Euro 20.000,-.

FINANCIERING VAN DE UITVAART d.m.v. EEN VERZEKERING

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende verzekeringsvormen:

Natura pakket uitvaartverzekeringen; dergelijke producten keren uit in uitvaartdiensten. In de polis staat omschreven welke uitvaartdiensten er worden geleverd. Er is vaak sprake van verplichte winkelnering, hetgeen betekent dat de uitvaart via de aanbieder of een contractpartij wordt verzorgd. U dient er rekening mee te houden dat een natura pakket niet per definitie toereikend is om alle kosten van de uitvaart te dekken. Diensten of producten die niet in het pakket zijn opgenomen worden doorbelast.

Natura sommen uitvaartverzekeringen; bij een natura sommen verzekering wordt er een bedrag verzekerd. Er is vrijheid om dit naar eigen inzicht te besteden. Een belangrijke voorwaarde is dat de gelden verplicht voor de uitvaart worden gebruikt. Mocht er uiteindelijk geld overblijven dan mag dit NIET worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Enige uitzondering hierop is dat er minder dan Euro 500,- overblijft.

Kapitaal uitvaartverzekering; ook bij deze verzekeringsvorm wordt een bedrag verzekerd. Het verzekerde bedrag wordt bij overlijden uitgekeerd een de begunstigde en daarmee kan de uitvaart worden betaald, dit is echter geen verplichting zoals wel het geval is bij een natura product. De uitkering van de polis valt overigens binnen de nalatenschap van de overledene.


FINANCIERING VAN DE UITVAART UIT VERMOGEN

Er wordt wel eens gesteld dat het verzekeren van de uitvaartkosten onzin is. Je zou de kosten makkelijk bij elkaar kunnen sparen en verzekeren zou veel te duur zijn. Vreemd genoeg sluiten mensen massaal een annuleringsverzekering af voor de vakantie, waarbij de kans dat de verzekeraar een uitkering moet doen maar klein is. Een uitvaartverzekering keert altijd uit. Uiteraard zal iemand met een flink vermogen niet snel aan een uitvaartverzekering denken. Voor deze groep kan een natura-uitvaartverzekering, die de uitvaart uit handen neemt, een goede oplossing kunnen zijn.

Heel veel mensen hebben echter geen fors spaarsaldo. Het is de vraag of sparen zinvol is voor mensen die de uitvaartkosten moeilijk kunnen betalen.

Het tijdstip van overlijden is niet bekend. Dit kan morgen gebeuren en dan is het de vraag of er al genoeg spaargeld is. Een verzekering is direct beschikbaar. Met een geringe maandpremie wordt direct een risico afgedekt, namelijk de kosten van de uitvaart.

De kosten van uitvaart stijgen jaarlijks. Stel dat over 20 jaar een uitvaart Euro 12.000,- kost dan moet er in een partnersituatie dus gezamenlijk Euro 24.000,- beschikbaar zijn. Op basis van een spaarrente van 3,5% is dat jaarlijks een spaarbedrag van Euro 1.230,- nog afgezien van een eventuele vermogensrendementsheffing. We praten hier nog niet eens over het renterisico en eventuele kinderen. De premie voor een uitvaartverzekering is vele malen goedkoper en geeft zekerheid.
In geval van sparen moet men ook de discipline hebben om te blijven sparen en het spaargeld te laten staan.

Op August 27, 2013